Новини

Обмен на данни между училища и районните администрации
10.04.2020

Уважаеми директори на училища,

 

Във връзка с Извънредното положение и необходимостта да се обменят документи между училищата и районните администрации по електронен път  Софтуерна група АКСТЪР обявява пускането на облачна услуга:

 

УЕБ БАЗИРАНА ДЕЛОВОДНА/ДОКУМЕНТОБОРОТНА СИСТЕМА

 

Услугата се предлага безплатно за периода до 1.09.2020 г., а след това с минимален годишен наем.

Основните  възможности на системата са:

  1. Пълноценна уеб базирана деловодна система, осигуряваща възможност за регистрация и обработка на документите по изискванията на Закона за електронно управлние.
  2. Възможност за организиаране на отдалечени работни места с възможност за управление на различни перифрни устройства - скенери, принтери.
  3. Създаване на централизиран, надеждно защитен архив.
  4. Достъпът до документите е надеждно защитен със сертификат и е възможен само за оторизирани служители.
  5. Възможност за получане и изпращане на мейли.
  6. Възможност за обмен на електронни документи с други администрации по технологията СЕОС (управлявана от ДАЕУ).

 

Технологията за присъединяване на училище изисква да се попълни публикуваната тук бланка,   и се изпраща от мейла на директора на училището на адреса на софтуерна група АКСТЪР: office@acstre.com

В резултат всяко училище ще получи необходимите му акаунти, инструкция за работа и координати за помощ в центъра за обслужване на клиенти АКСТЪР.

 

Нека се справим с кризата!

Нека приемем първокласниците!

Нека да преминем към електронен документооборот!

 

Екип на СГ АКСТЪР


е-УПРАВЛЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
23.03.2020

Уважаеми кметове на общини, ползващи системите АКСТЪР,

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на  COVID-19 и в условията на засилени мерки за предпазване от заразяване в страната, както и във връзка с отдавна назрялата необходимост:

  • от въвеждане на реално комплексно административно обслужване;
  • от реално внедряване на технологиите на електронно управление

СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР

обявява безплатна инициатива  

„50 удобни за гражданите е-услуги“ ,

с което съвместно с общинските администрации подпомагаме българското обществото в момент на изпитания.

Същността на инициативата се състои в предоставяне, изцяло по електронен път, на статистически най-често използвани във всяка община, административни услуги.

Инициативата ще осигури отпадане на необходимостта от посещение в офиса на общината, от  струпването на много хора и от чакането на опашки.


Предоставяне на система АКСТЪР УЕБ ОФИС, осигуряваща възможност за дистанционна работа на служителите на администрацията
16.03.2020
Уважаеми колеги,

Уважаеми Ръководители на администрациите, ползващи системите АКСТЪР,

 

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на COVID-19 и в условията на засилени мерки за предпазване от заразяване в страната, както и във връзка с необходимостта част от служителите да продължат да работят от вкъщи за периода на обявеното извънредно положение,

 

СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР

 

ОСИГУРЯВА СЛЕДНИТЕ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ за срока на извънредното положение:

  1. За администрациите, които ползват системата АКСТЪР УЕБ ОФИС, текущият брой на лицензите се разширява до необходимите на администрацията в момента. За целта е необходимо да се изпрати списък на служителите, които ще работят от вкъщи (линк към образец за попълване - тук). Писмото трябва да бъде изпратено по канала СЕОС.
  2. За администрациите, които имат лиценз за системата АКСТЪР ОФИС и искат да ползват системата АКСТЪР УЕБ ОФИС, ще им бъде предложена оферта, в която първите два месеца са безплатни и не се изисква дългосрочен ангажимент. Заявката трябва да стане с отделно писмо по приложения образец „Заявка за инсталиране на дистанционен достъп чрез АКСТЪР УЕБ ОФИС(линк за сваляне на образец: тук), изпратен по канала СЕОС.

 

Нека работим дистанционно!

 

 

Екип на СГ АКСТЪР


Дежурни телефонни номера в периода 16.03.2020 – 27.03.2020
13.03.2020

Уважаеми колеги,


Във връзка с предприети мерки за ограничаване разпространението на Covid 19 (коронавирус) и на основание решение на Народното събрание на Република България се ограничава достъпа до сградите на Технически университет София в периода 16.03.2020 – 27.03.2020 г. В тази връзка Ви информираме, че стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочените дати
Оставаме на разположение на следните мобилни номера:


При технически въпроси:
Петя Тодорова - моб. 0878 240 001
Стоян Жилов - моб. 0878 271 018
Петко Капраляков - моб. 0878 261 725
Ивелина Баева – моб. 0878 418 189
Николай Стоянов – моб. 0878 730 769

При технически въпроси, свързани със система АСКТЪР МДТ:
Светослав Младенов - моб. 0878 730 766

При технически въпроси, свързани с подаване на документи по Столична програма „Култура”
Николай Стоянов – моб. 0878 730 769

При технически въпроси, свързани с поддръжка на уеб сайт и електронни административни услуги:
Михаил Петров - моб. 0886 829 523


При административни въпроси, плащания и оферти:
Кристина Костадинова – моб. 0878 269 205
 
Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – моб. 0878 725 696.
 
Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com: kultura@acstre.com и mdt@acstre.com
Екипът на Софтуерна група „АКСТЪР“ Ви желае здраве!


Честита Баба Марта!
01.03.2020

Уважаеми колеги,

Нека Баба Марта Ви донесе много здраве, щастие, любов и успехи в работата.

Пожелаваме Ви всеки ден да Ви носи пролетни емоции, радост и удовлетворение.


Системата АКСТЪР КАСА е сертифицирана като СУПТО.
24.01.2020

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че системата АКСТЪР КАСА е сертифицирана като СУПТО по изискванията на Наредба Н-18 и се намира в списък на НАП под номер 711.