Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.03.04.2020
Заповед № РД- 08-197/03.04.2020 - относно временна организация на на движение на автобусите
Заповед № РД- 08-197/03.04.2020 - относно временна организация на на движение на автобуситеЛиния Плевен -...

02.04.2020
Благодарствено писмо

02.04.2020
Писмо от Министъра на здравеопазването относно: препоръка за носене на лични предпазни средства

20.03.2020
Обява във връзка с отмяна на публични търгове

13.03.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от масивна едноетажна нежилищна сграда, съставляваща помещение с площ 14.50 кв.м

13.03.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: квартален клуб със застроена площ 105.00 кв.м

31.03.2020
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия

31.03.2020
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия

31.03.2020
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия