Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
21.02.2020
Важно съобщение!
           ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА...

20.02.2020
Прием на заявление от лица, нуждаещи се от грижи в домашна среда

19.02.2020
Вторите класове на СУ ”Евлоги Георгиев” днес почетоха паметта на Васил Левски

21.02.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 500.00 кв.м. представляващ УПИ III-1794, кв. 183 по плана на гр.Долна Митрополия

21.02.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 450.00 кв.м. представляващ УПИ II, кв. 190 по плана на гр.Тръстеник

21.02.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 425.00 кв.м. представляващ УПИ I, кв. 190 по плана на гр.Тръстеник

10.02.2020
Годишен план за ползване на дървесина на община Долна Митрополия за 2020 г.

04.02.2020
Обява до заинтересованите лица и общественост - "Възстановяване на ул. "Трети март", с. Ставерци, община Долна Митрополия"

29.01.2020
Обявление № СТСУЕ-02-10-454(1)/29.01.2020 г.