Обявления

Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия
31.03.2020
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия

Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия
31.03.2020
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия

Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия
31.03.2020
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище с. Горна Митрополия

Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище гр. Тръстеник
31.03.2020
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище гр. Тръстеник

Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище гр. Долна Митрополия
31.03.2020
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище гр. Долна Митрополия

Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище гр. Тръстеник
31.03.2020
Извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни мериприятия за землище гр. Тръстеник