Новини

Заповед № РД- 08-197/03.04.2020 - относно временна организация на на движение на автобусите
03.04.2020
Заповед № РД- 08-197/03.04.2020 - относно временна организация на на движение на автобуситеЛиния Плевен - Тръстеник

Благодарствено писмо
02.04.2020

Писмо от Министъра на здравеопазването относно: препоръка за носене на лични предпазни средства
02.04.2020

Заповед № РД - 01- 169/31.03.2020 г. - относно отмяна на т.9
01.04.2020

Заповед № РД - 08 - 189/30.03.2020 г. - във връзка с въвеждане на временна организация на движението на автобусите
31.03.2020

Съобщение във връзка с декларациите за преминаване през Контролно - пропускателните пунктове на областните градове
31.03.2020